FEDERACIÓ EMPORDÀ i CATALUNYA NORDLa Penya Blaugrana de l'Escala és membre de la Federació de Penyes Empordà i Catalunya Nord, juntament amb aquestes altres Penyes: 

*.- En negreta, les penyes que disposen de pàgina web.